Ny her? Velkommen innom!

Hvorfor menighet?

Gåtejakt: Plass til undring og store spørsmål

Livet er en gåte. Vi i den priviligerte delen av verden, kan glede oss over at de fleste av oss har primærbehovene dekket og lever i en av jordas små, trygge hjørner i et svært godt fungerende samfunn. Likevel kaster livet oss ut på dypt vann uten forvarsel og ebber til sist ut for oss alle. Underveis fylles vi med noe som ser ut til å være et grunnleggende behov for mening og livsmål.

De fleste av oss vil før eller senere finne oss selv i en situasjon hvor vi er på leit etter svarene med stor S. Selv om dette er en personlig reise, er det mye å hente i være en del av søkende og åpent felleskap som er i samme ærend. Det er nettopp det en menighet er.

Hvorfor menighet?

Gåtejakt: Gjør deg selv en tjeneste: Tjen også andre enn deg selv.

Livet innebærer å gi en håndsrekning. Som et kristent fellesskap har vi et forbilde i form av en skaper som ble en av oss og som både utførte tjenester som håndverker og oppgaver som vanligvis var tiltenkt tjenere.

Jesus fra Nasaret var klar i sin tale når det gjaldt å hjelpe. «Hvis noen ber deg om å gå en mil, så gå to», er en av hans mange berømte utsagn. Raushet ligger visst i skaperens natur, for han stoppet ikke for noe når det gjaldt å være der for sin neste.

Budskapet dreide rundt likeverd, omtanke, tjeneste og medfølelse satt ut i praksis. Dette tenker vi også må være en retningssnor for fellesskapene, eller menighetene om du vil, som fulgte i kjølvannet av Jesu liv. Formålet er ikke bare å samles i troen og teologien, men i arbeid for å møte andres behov.

Å hjelpe andre innebærer også å hjelpe deg selv til en meningsfylt tilværelse. Kanskje kan vi gå så langt som å si at et hjerte som banker for andre, banker ikke forgjeves; opplevelse av mening er smilets kilde og livets grunnfjell.

Hvorfor menighet?

Gåtejakt: En base for et bedre, friskere og mer bærekraftig liv

Livet er begrenset. Like sikkert som begynnelsen, følger slutten. Det kristne budskapet og dens lokale fremsnakker i form av menigheten, er håpets drivhus. Men i Adventistkirken er vi opptatt av mer enn håp.

Mange tenker nemlig at tro og kirke er knyttet kun til tanken om et evig liv og alt som blir bedre etter døden. Adventistkirken skiller seg ut med sin melding om at det finnes livsstilsprinsipper som kan gjøre livet vårt bedre her og nå.

Gjennom 150 år har vi som trossamfunn fremholdt bibelske retningslinjer som bærende elementer i en helhetlig livsstil. Det overrasker deg kanskje at Bibelen har noe å melde om helsen din, men ta f.eks viktigheten av å hvile: Dette behovet er så viktig av det er stadfestet som et av de ti bud: «Seks dager skal du arbeide, men den syvende er sabbat for Herren din Gud».

Jesus understreker at budet først og fremst er gitt for vårt beste når han sier at «Sabbaten (hviledagen) ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten» (Mark. 2,27). Hviledagen er altså ikke først og fremst et lydighets- og lojalitetsprinsipp ment som et tegn på blind respekt og tilbedelse ovenfor en Gud som ønsker å dominere. Det er en skapers omsorg i praksis. Ment for deg og meg og livene våre.

Å gi hvile en prinsipiell og fast status i tilværelsen kan være et sterkt bidrag til å redde deg unna livsstilssykdommer som stress, psykisk slitasje, overarbeid og stillesitting (hvile handler ikke om å innta horisontalen, men om å ta en aktiv pause fra hverdagsjaget). Dessuten kan en slik ukentlig «annerledesdag» gjøre mirakler for familie og relasjoner.

Noe som også inkluderer relasjonen til skaperen selv. Nettopp derfor møtes vi som menighet til både Gudstjeneste og for en prat om livets store spørsmål én dag i uken.

Bibeltime - hver lørdag kl. 10.30

UKAS HØYDEPUNKT? Syvendedags adventister mener det er verdifullt at vi alle selv studerer bibelen og gjør oss opp meninger ut i fra dette. Bibelen er Guds ord til oss og derfor en viktig kilde til velsignelse og en veiledning for livet. Menigheten har avsatt en time før Gudstjenesten til å studere bibelen sammen i grupper. Det er tilbud til alle aldre. Som hjelp i bibelstudiet finnes flere ressurser.

Ressurser: Bibelsamtaler for unge voksne, barnesabbatsskolen, bibelstudiet i tekst og lyd for voksne, videopodcast til sabbatsskolen for voksne

Gudstjeneste - hver lørdag kl. 11.45

Gudstjenesten på sabbaten (lørdag) er samlingspunktet for hele menigheten – og du er velkommen! Vi samles for å tilbe og tjene Gud og gi ham ære for at han har frelst oss og gitt oss trygghet og glede i livet. Vi har en uformell gudstjeneste, med sang, musikk, barnefortelling og tale med utgangspunkt i Bibelen.

Vi sender gudstjenestene direkte på taler.sdak.no og vår Facebook-side.

Hvorfor menighet?

Gåtejakt: Plass til undring og store spørsmål
Livet er en gåte. Vi i den priviligerte delen av verden, kan glede oss over at de fleste av oss har primærbehovene dekket og lever i en av jordas små, trygge hjørner i et svært godt fungerende samfunn. Likevel kaster livet oss ut på dypt vann uten forvarsel og ebber til sist ut for oss alle. Underveis fylles vi med noe som ser ut til å være et grunnleggende behov for mening og livsmål.

De fleste av oss vil før eller senere finne oss selv i en situasjon hvor vi er på leit etter svarene med stor S. Selv om dette er en personlig reise, er det mye å hente i være en del av søkende og åpent felleskap som er i samme ærend. Det er nettopp det en menighet er.

Hvorfor menighet?

Gåtejakt: Gjør deg selv en tjeneste: Tjen også andre enn deg selv.
Livet innebærer å gi en håndsrekning. Som et kristent fellesskap har vi et forbilde i form av en skaper som ble en av oss og som både utførte tjenester som håndverker og oppgaver som vanligvis var tiltenkt tjenere.

Jesus fra Nasaret var klar i sin tale når det gjaldt å hjelpe. «Hvis noen ber deg om å gå en mil, så gå to», er en av hans mange berømte utsagn. Raushet ligger visst i skaperens natur, for han stoppet ikke for noe når det gjaldt å være der for sin neste.

Budskapet dreide rundt likeverd, omtanke, tjeneste og medfølelse satt ut i praksis. Dette tenker vi også må være en retningssnor for fellesskapene, eller menighetene om du vil, som fulgte i kjølvannet av Jesu liv. Formålet er ikke bare å samles i troen og teologien, men i arbeid for å møte andres behov.

Å hjelpe andre innebærer også å hjelpe deg selv til en meningsfylt tilværelse. Kanskje kan vi gå så langt som å si at et hjerte som banker for andre, banker ikke forgjeves; opplevelse av mening er smilets kilde og livets grunnfjell.

Hvorfor menighet?

Gåtejakt: En base for et bedre, friskere og mer bærekraftig liv
Livet er begrenset. Like sikkert som begynnelsen, følger slutten. Det kristne budskapet og dens lokale fremsnakker i form av menigheten, er håpets drivhus. Men i Adventistkirken er vi opptatt av mer enn håp.

Mange tenker nemlig at tro og kirke er knyttet kun til tanken om et evig liv og alt som blir bedre etter døden. Adventistkirken skiller seg ut med sin melding om at det finnes livsstilsprinsipper som kan gjøre livet vårt bedre her og nå.

Gjennom 150 år har vi som trossamfunn fremholdt bibelske retningslinjer som bærende elementer i en helhetlig livsstil. Det overrasker deg kanskje at Bibelen har noe å melde om helsen din, men ta f.eks viktigheten av å hvile: Dette behovet er så viktig av det er stadfestet som et av de ti bud: «Seks dager skal du arbeide, men den syvende er sabbat for Herren din Gud».

Jesus understreker at budet først og fremst er gitt for vårt beste når han sier at «Sabbaten (hviledagen) ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten» (Mark. 2,27). Hviledagen er altså ikke først og fremst et lydighets- og lojalitetsprinsipp ment som et tegn på blind respekt og tilbedelse ovenfor en Gud som ønsker å dominere. Det er en skapers omsorg i praksis. Ment for deg og meg og livene våre.

Å gi hvile en prinsipiell og fast status i tilværelsen kan være et sterkt bidrag til å redde deg unna livsstilssykdommer som stress, psykisk slitasje, overarbeid og stillesitting (hvile handler ikke om å innta horisontalen, men om å ta en aktiv pause fra hverdagsjaget). Dessuten kan en slik ukentlig «annerledesdag» gjøre mirakler for familie og relasjoner.

Noe som også inkluderer relasjonen til skaperen selv. Nettopp derfor møtes vi som menighet til både Gudstjeneste og for en prat om livets store spørsmål én dag i uken.

Bibeltime - hver lørdag kl. 10.30

UKAS HØYDEPUNKT? Syvendedags adventister mener det er verdifullt at vi alle selv studerer bibelen og gjør oss opp meninger ut i fra dette. Bibelen er Guds ord til oss og derfor en viktig kilde til velsignelse og en veiledning for livet. Menigheten har avsatt en time før Gudstjenesten til å studere bibelen sammen i grupper. Det er tilbud til alle aldre. Som hjelp i bibelstudiet finnes flere ressurser.

Ressurser: Bibelsamtaler for unge voksne, barnesabbatsskolen, bibelstudiet i tekst og lyd for voksne, videopodcast til sabbatsskolen for voksne

Gudstjeneste - hver lørdag kl. 11.45

Gudstjenesten på sabbaten (lørdag) er samlingspunktet for hele menigheten – og du er velkommen! Vi samles for å tilbe og tjene Gud og gi ham ære for at han har frelst oss og gitt oss trygghet og glede i livet. Vi har en uformell gudstjeneste, med sang, musikk, barnefortelling og tale med utgangspunkt i Bibelen.

Vi sender gudstjenestene direkte på taler.sdak.no og vår Facebook-side.