Pål Brenne fra Åpne dører – lørdag 5. nov. kl. 11.45

Gudstjeneste kl. 11.45 og innlegg/foredrag kl. 14.30. Følg begge direkte på https://taler.sdak.no/moss/ eller menighetens Facebook-side. Visste du at 360 millioner trossøsken lever der kristne blir sterkt eller ekstremt forfulgt? De opplever grov diskriminering, har ingen rettssikkerhet og risikerer å bli tvunget til ekteskap eller til å skifte tro, fengslinger uten grunn, vold, drap og ødeleggelse…